Tin tức
Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 39
 • Trong tuần: 588
 • Tất cả: 119299
Trường Mầm non Hoa Mai
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH, THẢM HỌA, THIÊN TAI TRONG TRƯỜNG MẦM NON 2023-2024

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                    Tân Thành, ngày 21 tháng 09 năm 2023


PHƯƠNG ÁN

Ứng phó với dịch bệnh, thảm họa, thiên tai trong trường Mầm non  

Năm học: 2023 – 2024

 

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch của trường Mầm non Hoa Mai về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trường Mầm non Hoa Mai xây dựng Phương án ứng phó với  dịch bệnh, thảm họa, thiên tai trong đơn vị cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Công tác phòng chống thiên tai (bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, mưa lớn, mưa …) phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

- Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh lụt bão, thiên tai, dịch bệnh kịp thời đến học sinh và nhân dân.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong cán bộ viên chức (CBVC) trong nhà trường về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của phường và Ban quản lý các bản  trong việc thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các vùng đang xảy ra thiên tai.

- Ứng phó kịp thời với các đợt bão, lũ, mưa to, gió lớn trong năm.

- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai.

II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH, THẢM HỌA, THIÊN TAI

Tình huống 1:  Nhà trường năm trong khu vực bị phong tỏa do tình hình dịch bệnh:

Khi phát hiện trong đơn vị có dịch các bệnh truyền nhiểm đau mắt đỏ, thủy đậu, tay chân miệng... tại nơi đơn vị thì thực hiện theo các bước sau:

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

-  Báo cho Cơ sở y tế địa phương biết để có hướng xử lí.

-  Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

-  Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần với những người khác.

-  Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người bệnh.

-  Tổ chức triển khai phun khử khuẩn tại đơn vị, lau rữa đồ chơi tại các lớp học đảm bảo sạch sẽ, trước khi đón trẻ đến trường.

-  Hết thời gian phong tỏa thì phân công CB, GV, NV đến trực và thực hiện công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học.

Tình huống 2: Khi có tin dự báo lụt bão:

Tùy theo mức độ dự báo để triển khai công tác phòng chống kịp thời. Tổ chức trực ban nghiêm túc theo dõi sát diễn biến mưa lũ; thông báo thường xuyên cho công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó; triển khai các biện pháp đảm bảo an tòan, an ninh trật tự thông tin liên lạc; kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người và tài sản đến nơi an tòan khi có yêu cầu. Khi cần ứng cứu phải tổ chức điều động các lực lượng xung kích trong nhà trường để cứu hộ kịp thời. Những nơi xung yếu phải luôn luôn được kiểm tra theo dõi, bố trí lực lượng bảo vệ liên tục và xử lý ngay khi có sự cố.

Tình huống 3: Khi có lũ lụt lớn:

Cần khẩn trương thông báo cho công chức viên chức người lao động trên các phương tiện truyền thông. Tăng cường lực lượng kiểm tra, tổ chức thực hiện phương án đối phó với lũ  lụt theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý. (Chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu  cân tại chỗ; lực lượng tại chỗ).

Tình huống 4:  Khi  có  dự  báo  bão  lốc  xoáy  ảnh  hưởng  trực  tiếp trên địa bàn.

Tổ chức trực ban chặt chẽ theo dõi diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới,… tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai các biện pháp đối phó đến cấp có thẩm quyền. Sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó với bão, hướng dẫn tổ chức sơ tán khi có bão mạnh.

Tuyên truyền và vận động sâu rộng tính chất nguy hiểm của bão cho công chức viên chức người lao động, cha mẹ học sinh. Chủ động ứng phó, tăng cường hệ  thống thông tin liên lạc để đảm bảo liên lạc thông suốt khi xảy ra bão mạnh. Giữ thông tin liên lạc giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.

Không đi ra ngoài nếu không có nhiệm vụ khi bão đổ bộ, đặc biệt vào thời điểm lặng gió. Tham gia các hoạt động của cộng đồng trong việc phòng tránh bão.

Xử lý sau lụt bão

Khẩn trương tổ chức cứu hộ, nhanh chóng tổ chức dọn vệ sinh kiểm tra nắm chắc tình hình thiệt hại do lụt bão để báo cáo với các cấp chính quyền. Có kế hoạch tập trung mọi nguồn lực nhanh chóng khắc phục sữa chữa kịp thời các công trình hạ tầng bị hư hỏng trong nhà trường; đảm bảo điện nước sinh hoạt, xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh, sắp xếp bố trí tổ  chức lại việc dạy học trong nhà trường.

Phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”, huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ người bị thiệt hại vượt qua khó khăn. Tổ chức rút kinh nghiệm, tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống và khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra; bổ sung  hoàn chỉnh phương án PCTT – TKCN của đơn vị.

Trên đây là Phương án ứng phó với thảm họa, thiên tai của Trường trường Mầm non Hoa Mai, đề nghị toàn thể CBGVGVNV, học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

          Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG   

 • CB, GV, CNV trong trường;
 • Đăng tải trang website trường;
 • Lưu VT.                                                  

                                                                                 Bùi Thị Thoa

 

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      Tân Thành, ngày 21 tháng  09 năm 2023

 

PHƯƠNG ÁN

Phòng chống trẻ thất lạc trong trường Mầm non - Năm học: 2023 – 2024

 

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch của trường Mầm non Hoa Mai về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị trường Mầm non Hoa Mai xây dựng Phương án phòng tránh trẻ bị thất lạc triển khai thực hiện cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu

Giúp CBGVNV và Phụ huynh có ý thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc đảm bảo an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.

II. Phương án phòng trách trẻ bị thất lạc

1. Đề phòng trẻ bị lạc

- Cô giáo nhận trẻ trực tiếp từ tay cha mẹ trẻ.

- Đếm và kiểm tra trẻ nhiều lần trong ngày, chú ý những lúc đưa trẻ ra ngoài lớp, trong giờ hoạt động ngoài trời hoặc tham quan, bàn giao số trẻ khi giao ca.

- Đối với các lớp giáo viên cần quan sát trẻ kĩ khi trả trẻ, tuyệt đối không cho trẻ tự ý bỏ về.

- Cô phải ở lại lớp cho tới khi trả hết trẻ.

- Trả trẻ giao tận tay cho cha mẹ trẻ, hoặc người lớn được ủy quyền, không trả trẻ cho người lạ mặt, cô, trẻ đều không quen biết.

2. Dạy trẻ bình tĩnh, đứng yên tại chỗ

- Khi trẻ nhỏ bị lạc, theo bản năng, điều đầu tiên chúng làm là sẽ cố gắng đi tìm ba mẹ. Tuy nhiên, việc đi lại nhiều càng ba mẹ sẽ khó tìm thấy trẻ hơn. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào, nguyên tắc đầu tiên phải dạy trẻ là đứng yên tại chỗ, đừng cố đi tìm bố mẹ.

- Tuyên truyền phụ huynh cần dạy con luyện tập hét thật to tên ba mẹ hoặc chỉ đơn giản là “Bố ơi!”, “Mẹ ơi!” vì như thế bố mẹ mới có thể nghe thấy và tìm bé được. Hãy trang bị cho trẻ những vật dụng có thể hỗ trợ cho trẻ khi bị lạc. Ví dụ cái còi để trẻ thổi lên hay cái cờ để đứng trên cao vẫy.

- Ngoài ra người lớn cần giải thích cho bé hiểu rằng, lúc bị lạc, trẻ cần phải bình tĩnh, không khóc thét lên, kẻ xấu sẽ phát hiện có thể dụ dỗ, dẫn trẻ đi mất.

3. Ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ

- Chuyên gia khuyên ba mẹ nên dạy bé ghi nhớ tên, địa chỉ nhà ở, số điện thoại của ba mẹ. Khi bị lạc, trẻ có thể liên lạc hoặc cung cấp thông tin cho mọi người, cơ quan chức năng để tìm được về với ba mẹ. Tuy nhiên, vì trí nhớ của trẻ nhỏ chưa được tốt nên bạn hãy cài vào ba lô, túi áo của con mảnh giấy ghi tên, địa chỉ, điện thoại của mình.

- Dặn trẻ giữ mảnh giấy này cẩn thận và hãy đưa cho người lớn để liên lạc gọi ba mẹ đến đón trẻ sớm.

4. Tìm sự giúp đỡ của người tin cậy

- Nếu lạc ở trung tâm mua sắm hay khu vui chơi, sau khi đứng tại chỗ chờ một lúc lâu không thấy ba mẹ, trẻ hãy đến nói với bà mẹ có con nhỏ và xin giúp đỡ, bởi đây là sự lựa chọn an toàn nhất. Bên cạnh đó, trẻ có thể xin trợ giúp từ chú bảo vệ hoặc cô bán hàng để thông báo lên loa. Ba mẹ hãy dạy con biết đến những nơi an toàn hay những người đáng tin tránh nguy cơ trẻ gặp phải người có ý đồ xấu và chuyển trở ngại lạc đường thành rủi ro lớn như bị bắt cóc.

5. Dạy trẻ cách đối phó với người lạ

- Hiện nay có rất nhiều trường hợp giả làm người quen của ba mẹ để bắt cóc hoặc có những hành vi xấu với trẻ. Vì vậy, để tránh trường hợp trẻ bị dụ dỗ, phụ huynh cần dạy con không được tiếp xúc và tin lời người lạ.

- Để trẻ hiểu rõ hơn vấn đề, ba mẹ có thể đóng giả định một số tình huống khác nhau hoặc lồng ghép vào những câu chuyện để bé dễ hình dung ra khi gặp người lạ. Điều này giúp cho trẻ biết cách phản ứng và hành động đúng nhất.

- Giới hạn cho trẻ những người mà trẻ có thể tin tưởng như ba, mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị em ruột của trẻ. Ngoài ra, không đi theo hoặc nghe lời của bất cứ ai khác, kể cả người nhận là bạn của ba mẹ, thậm chí biết cả tên bố mẹ.

6. Về phần bố mẹ

- Khi đi cùng trẻ tới những nơi công cộng hay đông người, ba mẹ hãy cố gắng giữ trẻ ở trong tầm quan sát của mình. Trường hợp trẻ bị lạc, ba mẹ cần bình tĩnh tránh hoảng loạn khiến tâm trí phân tâm, không đưa ra được nhanh quyết định sáng suốt. Sau khi tìm được trẻ, mau chóng lấy lại thăng bằng cho trẻ bởi ít nhiều trẻ cũng sang chấn tâm lý như stress, khủng hoảng, ám ảnh. Tuyệt đối không trách móc hay mắng nhiếc trẻ vì trẻ bị lạc không phải là tội lỗi.

Trên đây là Phương án phòng tránh trẻ bị thất lạc của trường Mầm non Hoa Mai. Đề nghị toàn thể CBGV, NV, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

       

 Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG   

 • CB, GV, CNV, CMT trong trường;
 • Đăng tải trang website trường;
 • Lưu VT.                                                   

                                                                                 Bùi Thị Thoa


  UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        Tân Thành, ngày 21 tháng  09 năm 2023

 

PHƯƠNG ÁN

Phòng chống bạo hành, xâm hại trong trường Mầm non –

 Năm học: 2023 – 2024

 

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch của trường Trường Mầm non Hoa Mai về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng Phương án phòng chống bạo hành, xâm hại triển khai thực hiện cụ thể như sau:

         1. Mục đích

          Phát huy vai trò trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học.

          Đảm bảo các quyền trẻ em được thực hiện theo công ước Quốc tế của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường mầm non; hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời đối với trẻ bị bạo lực, xâm hại, đảm bảo vì quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ.

Nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

          2. Yêu cầu

          Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh.

          Chủ động phòng ngừa, không để có những hành động bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học. Phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

         3. Mục tiêu

          Phấn đấu 100% mẫu giáo được hướng dẫn, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phù hợp trẻ mầm non. 100% trẻ em không bị bạo lực, xâm hại, được đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích tốt nhất.

         100% CBQL,GV.NV được tham dự các buổi truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường, xâm

hại tình dục trẻ em. Thực hiện kịp thời các biện pháp hỗ trợ, can thiệp khi phát hiện trẻ bị bạo lực học dường, bị xâm hại tình dục.

          III. Phương án phòng chống xâm hại

1. Hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động

Tuyên truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB,GV,NV và CMHS nhất là trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em; quan tâm chỉ đạo xây dựng môi trường học đường đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực, xâm hại trẻ em.

Hướng dẫn cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng bảo vệ phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong bảo bảo vệ trẻ em.

Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT về lĩnh vực liên quan đến công tác trẻ em trong đó chú trọng đến công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

           2. Phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CMHS trong bảo vệ trẻ trên môi trường mạng; quản lý việc sử dụng các thiết bị thông minh (máy điện thoại, máy tính, Ipas,…) để ngăn chặn việc trẻ vô tình truy cập vào các trang Web, các chương trinh quảng cáo, trò chơi… có tính chất bạo lực, khiêu dâm.

 3. Đối với Ban Giám Hiệu nhà trường

 Xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ đảm bảo sát đối tượng trẻ em, phù hợp với tình hình đơn vị và có tính khả thi cao. Triển khai có hiệu quả đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về mối nguy cơ, nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn chặn hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục; xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.  

          Nhà trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường công tác tuyên truyền trong các cuộc họp cơ quan, đoàn thể, các buổi học tập GDPL; chỉ đạo giáo viên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, bạo lực trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại tình dục vào tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh.

          4. Đối với cán bộ giáo viên

            Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp trong trường, đảm bảo an toàn cho trẻ, nói khôngvới bạo lực trong nhà trường

          Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng dạy lồng ghép trong các hoạt động giáo dục trẻ và rèn các kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại cho trẻ biết cách tự vệ cho bản thân trẻ.

Tích cực, tự giác tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để phục vụ cho công tác giảng dạy đạt hiệu quả.

Lồng ghép giáo dục xâm hại vào các hoạt động trong ngày để giáo dục trẻ như:

- Dạy trẻ quy tắc 5 ngón tay

- Dạy trẻ về các bộ phận trên cơ thể ...

- Dạy trẻ về ranh giới cá nhân. ...

- Khuyến khích trẻ kể về hoạt động hàng ngày của chúng. ...

- Kỹ năng xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm. ...

1. Né tránhTảng lờ lời công kích; Không trao đổi ánh mắt; Đếm từ 1 đến 5, hít một hơi thở sâu, bỏ đi thật nhanh.

2. Đàm phán với sự thân thiện: Nói với giọng bình tĩnh, tốc độ chậm, rõ ràng; Nhìn thẳng khi nói chuyện.

3. Đàm phán với sự cương quyếtGiọng nói quyết đoán, tông cao;  Nói với kẻ bắt nạt bằng các mệnh lệnh chủ động như: "Dừng lại ngay! Bạn đang làm tôi đau! Tôi không thích những gì bạn đang làm với tôi!". Không sử dụng các mệnh lệnh bị động như: "Đừng đánh tôi! Xin hãy tha cho tôi!".

- Cảnh báo hậu quả nếu hành vi bạo lực tiếp diễn: "Tôi sẽ báo với cô giáo và bố mẹ của tôi ngay!".

4. Tìm sự hỗ trợ khẩn cấp Cố gắng đứng thẳng, đầu ngẩng cao, dáng điệu tự tin (người rướn về phía trước, mắt mở to, nhìn thẳng không chớp);  Đi nhanh đến một nơi có đông người hơn;  Trong trường hợp không thể chống cự, cuộn tròn người để bảo vệ vùng ngực, bụng, hai tay che theo hình khiên để bảo vệ bộ phận đầu và tai.

5. Báo cáo: Thông báo ngay với một người đáng tin cậy như người thân trong gia đình, thầy cô giáo, hàng xóm, bạn thân… về sự việc;  Thông báo với bất kỳ người ngoài cuộc nào đang có mặt tại hoặc gần hiện trường: bảo vệ nhà trường, bác lao công, người đi đường, bạn cùng lớp…

- Dặn trẻ không nên giữ bí mật với bố mẹ khi bị đe dọa. ...

- Dạy trẻ đề cao cảnh giác cả với những người thân thiết.

          Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho trẻ tham gia nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

          5. Đối với cha mẹ học sinh

          Thường xuyên nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em mình khi trẻ ở nhà, quan tâm chăm sóc trẻ, bảo vệ trẻ, nắm bắt tâm lý trẻ và có biện pháp xử lý kịp thời khi trẻ có biểu hiện lạ, khác thường.

          Phối hợp chặt chẽ với nhà trường để chăm sóc giáo dục trẻ, rèn cho trẻ kỹ năng phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ; cam kết với nhà trường không để xảy ra bạo lực gia đình và ngược đãi trẻ.

          Làm tốt công tác giáo dục con em mình, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, Luật trẻ em, Luật ATGT…

          Luôn là tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.

         6. Các đoàn thể

         * Công đoàn, Đoàn thanh niên

Chủ động phối hợp với nhà trường tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, GDPL về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ.

Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao vui chơi lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

          Phối hợp giám sát các hoạt động của công tác phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong đơn vị trường.

IV. Một số tình huống giả định khi xảy ra tại trường

1. Một số biểu hiện của trẻ em bị bạo lực

- Trên cơ thể: Vết thâm tím, trầy xước; vết thương xuất hiện ỡ những chỗ thường khó có thương tích khi bị ngã; vết thương đang lên da non, vết sẹo, vết trầy xiết…Vết bỏng do thuốc lá hoặc bàn là, nước sôi, xuất hiện ở nhiều chỗ trên cơ thể. Vết gãy, vỡ rạn xương…

Về tâm lý, thái độ và hành vi: Trẻ sợ hãi, hoảng loạn, né tránh tiếp xúc, có hành vi tự hủy hoại mình, kết quả học tập sút kém.

2. Làm sao để biết trẻ là nạn nhân của bạo lực học đường.

Dù trẻ không nói, hành vi bạo lực thường để lại dấu hiệu rõ rệt mà phụ huynh có thể quan sát thấy từ con em mình:

- Xuất hiện các vết thương, bầm tím không rõ nguyên nhân.

- Sinh hoạt bất thường, kém ăn, khó ngủ hoặc ngủ li bì.

- Sức khỏe thay đổi, ốm, sốt, xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, dễ bị hoảng loạn (la hét, ác mộng, giật mình).

- Không muốn đến trường.

- Từ chối chia sẻ về bạn bè hay các hoạt động diễn ra tại trường lớp.

- Từ chối tham gia các hoạt động của gia đình, nhà trường, cô lập bản thân và chỉ muốn ở một mình.

- Buồn bã, tức giận, lo âu, sợ hãi vô cớ.

- Tự làm đau bản thân (cắt tay, đập đầu, đấm vào tường, tự đốt bản thân…)

3. Tình huống: Xử lý an toàn khi bị động chạm, sờ mó, ôm bế bất thường

Đây là hình thức rất phổ biến trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em, kẻ xâm hại thường lợi dụng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân để động chạm, sờ mó những bộ phận nhạy cảm của nạn nhân, ôm bế, bất thường để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Kẻ xâm hại thực hiện hành vi có chủ đích hoặc vô thức theo thói quen nhưng cho dù có chủ đích hay không các em vẫn cần có cách xử lý phù hợp để tự bảo vệ cho mình.

Khi bị người thân trong gia đình như ông bà, cha, mẹ, anh chị em, người trong họ… động chạm, sờ mó, ôm bế bất thường cho dù là ý thức hay vô thức các em cần cảnh báo họ, yêu cầu họ không được làm như vậy vì mình không thích. Đồng thời phải vùng vẫy, phản ứng gay gắt để thoát ra, không để tiếp tục bị động chạm, sờ mó, ôm bế bất thường.

Nếu kẻ xâm hại giải thích lý do hoặc ngụy biện cho hành vi của mình, các em không cần tranh luận mà chỉ cần giải thích là bản thân không thích hành vi như vậy và cảnh báo không được thực hiện hành vi đó nếu không sẽ báo với cha hoặc mẹ nhờ can thiệp.

Nếu kẻ xâm hại cố tình ép buộc, dụ dỗ hoặc tiếp diễn hành vi động chạm, sờ mó, ôm bế bất thường, cần phải khéo léo thoát ra ngoài để nhờ người khác can thiệp, chờ đến khi ba hoặc mẹ về để giải quyết.

Sau đó, cần phải báo ngay với ba hoặc mẹ biết toàn bộ sự việc để can thiệp, trường hợp nếu ba hoặc mẹ đồng tình với kẻ xâm hại hoặc không nghe phản ánh các em, các em có thể nhờ sự trợ giúp của thầy cô hoặc các chuyên gia tham vấn tâm lý học đường để nhờ sự trợ giúp hiệu quả.

Khi bị người quen như hàng xóm, nhân viên trong trường, thầy, cô… lợi dụng mối quan hệ quen biết, công việc thực hiện hành vi động chạm, sờ mó, ôm bế bất thường, việc đầu tiên các em cần làm là phải nhanh chóng, khéo léo thoát ra khỏi tình huống đó.

Nếu hành vi chưa thực sự rõ ràng, bất lợi cho việc lên án, tố cáo hành vi của kẻ xâm hại, cần phải tỏ thái độ khó chịu, không đồng tình, phản ứng với kẻ xâm hại đồng thời cảnh giác tránh xa kẻ xâm hại trong những tình huống tương tự.

Nếu hành vi rõ ràng, đủ cơ sở để lên án tố cáo kẻ xâm hại, có thể cảnh báo kẻ xâm hại, yêu cầu chấm dứt hành vi trên và dọa sẽ báo cho người có trách nhiệm biết. Sau đó cần phải báo ngay với người có trách nhiệm như giám thị ở trường, cha mẹ để ghi nhận sự việc hoặc có cách can thiệp, xử lý đối với kẻ xâm hại.

Khi ở nơi công cộng, đông người bị kẻ lạ mặt sờ mó, động chạm, cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông, báo cho người có trách nhiệm bảo vệ biết. Nếu phát hiện, xác định rõ đối tượng có hành vi sờ mó, động chạm cần phải tố cáo hành vi của hắn với người có trách nhiệm, yêu cầu sự trợ giúp của một người cụ thể để vạch mặt kẻ xâm hại.

Trên đây là Phương án phòng bạo hành, xâm hại của Trường Mầm non Hoa Mai, đề nghị toàn thể BGV, GV, NV, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

          Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG   

 • CB, GV, CNV, CMT trong trường;
 • Đăng tải trang website trường;
 • Lưu VT.                                                  

                                                                                 Bùi Thị Thoa


UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      Tân Thành, ngày 21 tháng  09 năm 2023

 

PHƯƠNG ÁN
Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường Mầm non

Năm học 2023 – 2024

 

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch của trường Mầm non Hoa Mai về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng Phương án Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường Mầm non Hoa Mai năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đặc điểm tình hình

Trường MN Hoa Mai có tổng số 13 lớp với 373 học sinh. Tổng số CBGVNV: 42. Trong đó: Cán bộ quản lý: 03, Giáo viên: 26, Nhân viên: 13.

2. Cơ cấu tổ chức

Hệ thống tổ chức gồm: Ban Giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng

Nhà trường có đầy đủ các tổ chức: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng số CB, VC, GV của trường có 42 người.

3. Lực lượng bảo vệ chuyên trách của trường

Lực lượng bảo vệ chuyên trách của trường gồm 02 người.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhà trường xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường, trong thời gian thực hiện theo Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

- Duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh, an toàn, thân thiện.

2. Yêu cầu

- Nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường, không để xảy ra tình trạng mất an toàn tròg đơn vị, đảm bảo môi trường xanh, an toàn, thân thiện các điều kiện phòng chống dịch hiệu quả.

- Tăng cường sự phối hợp, thực hiện quy chế phối hợp giữa nhà trường với Công an xã, phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh để xây dựng môi trường an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, nhà trường xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông triển khai tới CB, GV, NV, phân công lịch trực tại trường theo quy định.

1. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường Mầm non Hoa Mai

- Thực hiện tốt công việc phân công lực lượng bảo vệ thường trực hàng ngày, đảm bảo theo ca trực 24/7 nhất là các khu vực quan trọng và tại các cổng của trường, nhân viên bảo vệ chấp hành nghiêm ca trực không được rời bỏ vị trí trực được phân công nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.

- Đồng chí bảo vệ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nắm bắt mọi tình huống và xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến ANTT, ATGT trong trường, đảm bảo an toàn  về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Ban Giám hiệu và các lực lượng công an viên trong việc xử lý các vụ việc phức tạp vượt ngoài khả năng theo quy định.

- Duy trì tốt quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự an toàn trường học.

- Phân công rõ việc, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ rà soát và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử trí tại nạn thương tích, phòng chống tai nạn thương tích gắn với mỗi vị trí việc làm.

- Giữ gìn an toàn giao thông, quy định đón trả trẻ tại lớp, quy định hạn ché tốc độ đối với người tham, gia giao thông khi chạy xe vào trường.

2. Công tác quản lý cơ sở vật chất

- Tổng vệ sinh trường lớp, kiểm tra phát hiện các yếu tố có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây tai nạn thương tích trong trường học để có biện pháp ngăn chặn và loại bỏ.

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà trường, tai các phòng học, phòng chức năng để đảm bảo tuyết đối an toàn cho trẻ, giáo viên, nhân viên khi sử dụng.

- Kiểm tra trang thiết bị bên trong lớp học, sân chơi, đồ chơi ngoài trời, cổng trường, tường rào và khu vực hành lang, cầu thang, khuôn viên nhà trường... đảm bảo không xảy ra tình trạng trang thiết bị rơi, gãy gây nguy hiểm.

- Sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất của đơn vị để lập thành cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

3. Công tác duy trì cảnh quan sư phạm nhà trường xanh- sạch- đẹp

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sư phạm nhà trường luôn sáng- xanh- sạch- đẹp.

- Tiến hành cắt, tỉa cây xanh trong khuôn viên nhà trường để đề phòng cây ngã, đổ, tránh chủ quan để xảy ra tai nạn, mất an toàn đồng thời đảm bảo cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Nhân viên lao công của nhà trường hàng ngày làm vệ sinh, lau dọn các khu vực trong trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, giữ gìn môi trường luôn được sạch sẽ.

IV. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH XẢY RA TẠI TRƯỜNG

* Tình huống 1:

Trường hợp thanh niên vào quấy rối gây mất trật tự an ninh trong trường các ngày tổ chức nghỉ lễ.

- Cách giải quyết tình huống:

+ Khi xảy ra vụ việc như trên, nhanh chóng báo cáo BGH nhà trường biết để xin ý kiến chỉ đạo.

+ Báo cáo lực lượng CA

+ Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trước cổng trường, kiểm soát người ra vào ngăn chặn đối tượng từ bên ngoài xâm nhập vào tiếp sức gây rối hoặc lợi dụng để lấy cắp tài sản của trường đưa ra ngoài, đồng thời phân công lực lượng tiếp cận những đối tượng cầm đầu quá khích gây rối, khéo léo cách ly ra khỏi số đông để khi có lực lượng CA đến hỗ trợ áp dụng các biện pháp khống chế.

+ Khi có lực lượng CA tới, sau khi đã có sự trao đổi thống nhất với BGH, bảo vệ cùng các lực lượng nòng cốt của trường phối hợp và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của CA để nhanh chóng ổn định tình hình trật tự, đảm bảo phục vụ cho công tác xử lý về sau.

+ Đại diện của Ban Giám hiệu cùng các tổ chức trong nhà trường tiếp xúc thống nhất cách giải quyết các yêu cầu mà nhóm thanh niên đến quấy rối.

+ Đưa nhóm thanh niên ra khỏi đơn vị trường học.

* Tình huống 2:

Kẻ gian vào trường lợi dụng sơ hở của nhà trường để lấy cắp đồ và khi bị phát hiện chống trả quyết liệt ?

- Cách giải quyết tình huống:

+ Khi nhận được tin có đối tượng đột nhập vào trường có hành vi phạm tội nêu trên, đội bảo vệ nhanh chóng triển khai lực lượng, đóng các cổng ra vào trường, đánh trống báo động cho toàn thể CBGV-CNV của trường biết cùng tham gia vây bắt đối tượng. Nhân viên bảo vệ khéo léo tiếp cận đối tượng để bắt giữ, báo cáo Ban Giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo cáo lực lượng CA

+ Trường hợp người bị thương (nếu có) do đối tượng gây nên thì nhân viên bảo vệ phối hợp với cán bộ phụ trách Y tế của trường cấp cứu kịp thời, ổn định trật tự, khắc phục hậu quả tài sản bị hư hại (nếu có).

Trên đây là phương án đảm bảo an ninh trật tự trường học, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, duy trì cảnh quan sư phạm của Trường Mầm non Hoa Mai. Đề nghị toàn thể BGV, GV, NV, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG   

 • CB, GV, CNV, CMT trong trường;
 • Đăng tải trang website trường;
 • Lưu VT.                                                   

                                                                                  Bùi Thị Thoa


UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          Tân Thành, ngày 21 tháng 09 năm 2023

 

PHƯƠNG ÁN

Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong trường Mầm non

Năm học: 2023 – 2024

 

Thực hiện Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch của trường Mầm non Hoa Mai về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024;

Căn cứ vào tình hình thực taae của đơn vị, Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng Phương án phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về những nội dung và biện pháp phối hợp công tác nhằm bảo đảm công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong nhà trường.

- Quy chế được áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của Trường Mầm non Hoa Mai

- Bảo đảm công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm của nhà trường và trạm y tế phường là nồng cốt.

- Nội dung hoạt động phối hợp gồm: Phát hiện kịp thời, phòng ngừa, phòng chống những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước trong năm theo từng tháng và hàng ngày.

- Công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thống nhất từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể, khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến các vấn đề trên, phải bảo đảm sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

II. Phương án cụ thể phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng, ý thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho CB-GV-CNV cùng được biết.

- Triển khai và tuyên truyền đến Cán bộ - giáo viên - các bậc phụ huynh học sinh và các cháu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và những tai nạn có thể xảy ra trong quá trình các cháu vui chơi học tập.

- Phối hợp với CB- GV- NV trong nhà trường quản cháu nghiêm túc mọi lúc mọi nơi trong lúc sinh hoạt vui chơi và trong lớp học.

- Phối hợp với giáo viên nhắc nhở phụ huynh chấp hành luật giao thông, cẩn thận khi đưa, đón trẻ đến trường bằng xe máy.

- Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích thông qua góc truyền thông ở lớp và ở trường.

- Phổ biến đến CB-GV-NV cách thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong môi trường học tập và sinh hoạt của các cháu: không để sàn nhà bị ướt nhất là nhà vệ sinh, chú ý không để nước trong xô chậu, luôn quan sát trẻ khi trẻ đi vệ sinh.

- Phối hợp với bảo vệ thường xuyên kiểm tra các đồ chơi ngoài trời, cắt tỉa chặt bớt các cành cây khô gãy trong khuôn viên trường.

- Phối hợp với giáo viên lòng ghép nội dung phòng chống tai nạn thương tích vào các chương trình giảng dạy cho các cháu.

- Các chậu hoa cây cảnh được đặt ở những nơi an toàn, không trồng những loại cây cảnh có gai.

- Khi có xảy ra những tai nạn trên thì cần liên hệ với trạm y tế theo số điện thoại BS Cường- Trạm Trưởng trạm Y tế: 0385673779, hoặc Cô Thương – Cán bộ phụ trách y tế: 0972662578.

III. Một số tình huống giả định xãy ra tai nạn thương tích

 • Cách xử lý một số tình huống khi xãy ra tai nạn thương tích
 1. Xử lý khi bạn chảy máu cam

  Cách xử lý: Cho trẻ nằm ngửa, kê vật mềm vào cổ (hoặc ngửa đầu ra đằng sau), thở bằng miệng. Dùng bông, giấy sạch bịt lỗ mũi đang chảy máu cho đến khi máu ngừng chảy.

  1. Xử lý khi bạn bong gân tổn thương dây chằng

  Cách xử lý : Cởi giầy, tất chèn ép quanh vùng bị chấn thương đắp khăn có bọc đá để làm bớt sưng và giảm đau. Quấn băng chắc cố định xung quanh phần khớp xương bị bong gân nhưng không được quấn chặt. Đưa đến cơ sở y tế ngay sau khi băng bó xong.

 1.  Sơ cứu ngạt thở, ngừng thở, ngừng tim (trường hợp điện giật, đuối nước, bỏng, ngã )

           Cách xử lý: rút cầu dao, phích điện, chú ý không sờ vào người bị điện giật khi chưa tắt nguồn.

              Làm sạch, thông đường thở bằng cách dốc ngược đầu trẻ xuống thấp rồi lay mạnh kích thích gây nôn bớt nước trong dạ dày ra ngoài, móc dị vật ép lồng ngực tháo nước ở đường hô hấp.

  Xoa bóp tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo khoảng 2 tiếng

  Dùng 2 tay ép lồng ngực ngoài tim, ép 100 lần /1 phút, tần suất ép tim 15 lần kết hợp 2 lần thổi ngạt.

  Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

  1. Sơ cứu chấn thương mắt

  Cách xử lý :

  Dị vật lọt vào mắt : dùng nước sôi để nguội hoặc nước muối sinh lý nhỏ nhiều vào mắt bị thương để dị vật trôi ra. Có thể dùng tăm bông hoặc bông sạch gạt nhẹ dị vật ra khỏi mắt.

  Mắt bị dập, va chạm: lấy vải sạch nhúng vào nước lạnh/ nước đá vắt khô đắp lên mắt 30 phút.

   Mắt bị dị vật xuyên qua: Đắp gạt sạch lên cả 2 mắt, băng nhẹ nhàng 2 mắt chuyễn đến cơ sở y tế gần nhất.

  1. Sơ cấp cứu trường hợp bỏng

  Cách xử lý :Tách trẻ ra khỏi nguồn gây bỏng

  Ngâm chổ bỏng vào nước mát, sạch hoặc để chỗ bỏng dưới vòi nước đang chảy trong 20p.

  Cởi bỏ quần áo trước khi phần bị bỏng sưng lên. Chú ý dùng kéo cắt bỏ quần áo trẻ nếu quần áo dính vào vết bỏng. Không được lấy bất cứ vật gì bám trên vết bỏng.

   Băng nhẹ vùng bị bỏng bằng vai, băng hay gạc sạch, tránh làm vỡ nốt phòng, không dùng băng dính vết bỏng.

  1. Sơ cấp cứu ngộ độc thực phẩm-hóa chất

  Cách xử lý

   Xử lý ngộ độc sắn: gây nôn càng nhiều càng tốt và cho uống nước đường (hay nước chè đường)

  Xử lý ngộ độc hóa chất, thuốc trừ sâu:

  + Không được gây nôn nếu trẻ uống nhầm phải hóa chất ( axit, kiềm ) vì có thể gây bỏng thực quản.

  + Uống nhầm thuốc trừ sâu thì gây nôn càng nhiều càng tốt

  + Ngộ độc qua da cần rửa tay xà phòng với nhiều nước

  + Chuyển ngay đến cơ sở y tế trong vòng 6 giờ kể từ khi tiếp xúc với chất độc.

  1. Sơ cứu ngất xỉu

  Cách xử lý

  + Bảo đảm cho trẻ thở nhiều không khí trong lành, nếu cần thì hãy mở cửa sổ ra.

  + Khi bệnh nhân tỉnh lại, trấn tĩnh và giúp bệnh nhân ngồi dậy từ từ.

  + Tìm xem bệnh nhân còn có bị thương tích nào do bị ngã gây ra không và điều trị cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân hồi tỉnh lại nhanh, hãy kiểm tra nhịp thở và mạch đập của bệnh nhân, chuẩn bị hô hấp nhân tạo nếu thấy cần thiết.

  Đặt bệnh nhân ở tư thế dễ hồi sức và quay số 115 gọi cấp cứu. Nếu bệnh nhân bắt đầu cảm thấy muốn ngất xỉu trở lại, hãy đặt đầu bệnh nhân giữa 2 đầu gối họ và bảo họ hít sâu vào.

  1. Cầm máu vết thương

  Cách xử lý:

  Nâng cao phần đầu bị thương lên

  Dùng khăn sạch ( hoặc dùng tay nếu không có khăn ) ấn chặt ngay vào vết thương. Giữ chặt cho đến khi máu ngừng chảy.

  Nếu máy chảy không cầm được khi ấn chặt vào vết thương hoặc nếu nạn nhân đang mất nhiều máu:

  Cứ ấn chặt vào vết thương.

  Giữ cho phần bị thương giơ cao lên, càng cao càng tốt.

   Buộc ga rô tay hoặc chân, càng gần chỗ vết thương càng tốt. Xiết chặt vừa đủ làm máu cầm lại. Bược ga rô bằng một cái khăn gấp lại hoặc dây lưng rộng, đừng bao giờ dùng một dây thừng mảnh, dây thép.

  Chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

  1. Xử lý khi bị ong đốt

  Cách xử lý

  Rút kim châm của ong

  Chấm vết đốt bằng dung dịch ammoniac (nước tiểu ) hoặc dung dịch kiềm

  Nếu ngạt thở cho mở khí quản.

  1.  Xử lý vết thương do động vật cắn

Những điều nên làm

– Cố gắng cầm máu lại

– Giảm tối đa nguy cơ bị nhiễm trùng

– Chăm sóc vết thương

Đối với vết cắn nông

– Rửa sạch vết thương bằng xà bông và nước ấm

– Lau khô vết thương

– Khuyên nạn nhân nên đi khám ở bác sĩ

            11. Xử lí khi gặp tai nạn đuối nước

- Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối vì bản thân mình cũng có thể bị đuối nước.  

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng cách đưa cánh tay, cây sào dài cho nạn nhân nắm, ném phao có buộc dây thừng... và kéo nạn nhân lên bờ một cách an toàn. Có thể ném một sợi dây dai, chắc... từ bờ để nạn nhân túm lấy được dây thừng và kéo nạn nhân vào bờ, hoặc cùng với mọi người vớt nạn nhân lên…

- Đặt nạn nhân nằm chỗ thoáng khí.

- Nếu nạn nhân bất tỉnh, kiểm tra xem còn thở không bằng cách quan sát chuyển động của lồng ngực: 

+ Nếu lồng ngực không chuyển động tức là nạn nhân ngưng thở, hãy thổi ngạt miệng qua miệng. Sau đó kiểm tra mạch cổ, mạch bẹn xem có đập không; nếu không bắt được mạch tức là nạn nhân đã ngưng tim, phải ấn tim ngoài lồng ngực ở nửa dưới xương ức. Phối hợp ấn tim và thổi ngạt liên tục trên đường chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế.

+ Nếu nạn nhân còn thở được, hãy đặt nạn nhân nằm nghiêng một bên để chất nôn dễ thoát ra.

- Cởi bỏ quần áo ướt, giữ ấm bằng cách đắp lên người nạn nhân tấm khăn khô.

- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế ngay cả khi nạn nhân có vẻ bình thường hoặc đã hồi phục hoàn toàn sau sơ cứu vì nguy cơ khó thở thứ phát có thể xảy ra vài giờ sau khi ngạt nước…

Trên đây là Phương án phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước của Trường Mầm non Hoa Mai, đề nghị toàn thể BGV, GV, NV, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG   

 • CB, GV, CNV, CMT trong trường;
 • Đăng tải trang website trường;
 • Lưu VT.                                                  

                                                                                 Bùi Thị Thoa


UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  Tân Thành, ngày 16 tháng  8 năm 2023

 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỬA CHÁY

NĂM HỌC 2023 - 2024

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

           - Trường MN Hoa Mai có 01 điểm trường, xã Tân Thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Tổng số CBGVCNV: 42 Đ/c

- Tổng số học sinh: 373 cháu

- Tổng số phòng học: 16 phòng/13 nhóm, lớp

*  Trường chia làm 4 khu vực

1. Khu nhà bếp

- Bếp ăn: Có nhà bếp , 1 kho bếp

2. Khu DÃY TRỆT

- Dãy phòng cấp 4, phía bên phải, tính từ ngoài đường vào: Chồi 4,  nhà trẻ.

- Khu hiệu bộ ( phòng chức năng 8 phòng)

3. Khu dãy lầu

- Tầng trệt: gồm 6 phòng, lá 1 đến lá 5, phòng anh văn

 -  Lầu 1: gồm 6 phòng, chồi 1, chồi 2, chồi 3, mầm 1, mầm 2, mầm 3

4. Khu Hiệu bộ: gồm các phòng

- Phòng Hiệu trưởng: 01

- Phòng Phó Hiệu trưởng: 02

- Phòng hành chính quản trị: 02

- Phòng văn phòng: 01

- Phòng y tế : 01

- Hội trường: 01

B. NỘI DUNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Công tác chuẩn bị cho phương án phòng chống cháy chữa cháy

- Thường xuyên theo dõi thông tin phòng chống cháy nỗ trên các phương tiện thông tin, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo vè công tác phòng cháy chửa cháy.

-  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho cán bộ GVNV trong đơn vị.

- Thành lập đội phòng cháy chửa cháy của đơn vị.

- Trang bị các phương tiện PCC:  Bình CC, ống nước,  xô , chậu, đặt ở vị trí thuận tiện dễ lấy.

- Kiểm tra, ra soát, bổ sung phương án, phương tiện tập luyện công tác PCCC tại chỗ, đảm bảo khả năng ngăn chặn và dập tắt kịp thời khi xãy ra cháy trong cơ quan, đơn vị.

- Bình ga phải đặt cách xa bếp ga, chú ý theo dõi dây dẫn ga phát hiện để xử lý kịp thời.

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống dây điện tại các phòng học, bộ phận của đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra định kì về việc PCCC trong đơn vị.

2. Phân công  nhiệm vụ PCCC

2.1.  Khu 6 phòng học lầu:

-  Phân công lớp 2 GV, chồi 3, Chồi 1:  1 GV sử dụng 1 bình CC xịt lửa, 1 GV cắt cầu dao điện tại phòng học tầng lầu, nếu xãy ra cháy.

-  Phân công lớp lá 1, lá 3: 1 GV sử dụng 1 bình CC xịt lửa, 1 GV cắt cầu dao điện tại phòng học tầng trệt, nếu xãy ra cháy..

-  Các GV còn lại có nhiệm vụ sơ tán đưa trẻ đến nơi an toàn. Tổ trưởng tổ lá có nhiệm vụ thông báo cháy trên hệ thống zalo hội đồng nhà trường.

2.2.  Khu vực hiệu bộ:

-  Phân công Bảo vệ sử dụng 1 bình CC xịt lửa nếu xãy ra cháy tại tầng lầu và tầng trệt, nếu xãy ra cháy.

-  Phân công  Kế toán cắt cấu dao điện tại dãy phòng hiệu bộ nơi xãy ra cháy.

-  Các bộ phận còn lại có nhiệm vụ sơ tán nguời ra khỏi  khu vực cháy, tổ trưởng tổ văn phòng (Hoặc người mặt tại thời điểm xảy ra cháy) có nhiệm vụ thông báo cháy trên hệ thống zalo hội đồng nhà trường.

2.3.  Khu vực nhà bếp:

-  Phân công 1 Cấp dưỡng nấu chính: sử dụng 1 bình CC xịt lửa nếu xãy ra cháy tại bếp nấu, 1 Cấp dưỡng nấu phụ có nhiệm vụ cắt cầu dao điện tại nơi xãy ra cháy.

- Các bộ phận còn lại có nhiệm vụ sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tổ trưởng nhà bếp có nhiệm vụ thông báo cháy trên hệ thống zalo hội đồng nhà trường.

* Lưu ý: Khi xảy ra đám cháy người nào ở gần đám cháy và phường tiện chữa cháy nhất tghì sử dụng bình CC để xịt dập tắt đám cháy tại đó.

3. Xử trí  khi xãy ra cháy nỗ

- Người phát hiện cháy nổ đầu tiên sẽ hô cho mọi người được biết, để đội PCCC kịp thời ứng phó dập tắt đám cháy.

* Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn:

+ Đội PCCC

Hướng dẫn mọi người thoát nạn an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp không thoát được theo cầu thang thì hướng dẫn thoát ra các lối ra ban công, ra mái và thông báo mọi người biết để ứng cứu. Đặc biệt đối với các cháu trường mầm non khi có sự cố thường hoảng loạn có thể dẫn đến việc không thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên nên cần vừa kết hợp hướng dẫn tự thoát nạn đồng thời vừa phải huy động người để cưỡng chế thoát nạn.Thực hiện công tác cứu người bị nạn như cấp cứu người bị nạn.

- Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức triển khai phương tiện chữa cháy.

- Sử dụng bình chữa cháy để dập cháy. Bình chữa cháy được phân bố rải rác trên khắp diện tích trường học.Khi phát hiện có cháy xảy ra, cán bộ, giáo viên đều phải chủ động lấy bình dập tắt đám cháy.

- Sử dụng nước để chữa cháy. Triển khai các họng nước chữa cháy (nếu có) tấn công dập tắt ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan. Lưy ý, chỉ triển khai nước chữa cháy khi đảm bảo rằng hệ thống điện đã được ngắt và trong trường hợp phòng máy tính, thư viện không còn phương tiện bình chữa cháy để dập cháy.

- Dùng chăn chữa cháy để dập cháy phủ kín toàn bộ diện tích đám cháy và miết kín xung quanh.

- Nếu xãy ra vào thời gian trẻ đang học tập, GV phụ trách lớp kịp thời dẫn trẻ đến nơi an toàn và trấn an trẻ.

+ Đối với BGH: gọi điện đến các cơ quan nhờ ứng cứu:

-  Đội PCCC: 114

-  Công an xã Tân Thành 0965440099

-  UBND xã Tân Thành 0918847097

-  Trạm Y tế xã Tân Thành 0385673779

+ Bảo vệ 

- Trường hợp xãy ra cháy vào ban đêm, các ngày nghỉ: Bảo vệ phải kịp thời tắt cầu dao điện và gọi điện thoại đến đội PCCC và báo ngay cho BGH có hướng xử lý.

- Bảo vệ có nhiệm vụ hàng ngày phải kiểm tra các thiết bị điện, cầu dao điện để xử trí đảm bảo an toàn phòng chống cháy nỗ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Xây dựng kế hoạch và các phương án phòng công tác PCCC của từng bộ phận, giáo viên, nhân viên , kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nỗ trong đơn vị.

2. Thành lập đội PCCC tại chỗ trong đơn vị.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCCC tại đơn vị.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của địa phương trong công tác phòng công tác PCCC.

     Trên đây là phương án phòng cháy chữa cháy năm học 2023 – 2024 của trường MN Hoa Mai, đề nghị các thành viên trong hội đồng nhà trường luôn có tinh thần PCCC, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công của BGH nhà trường.

                                                                             

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG   

 • CB, GV, CNV, CMT trong trường;
 • Đăng tải trang website trường;
 • Lưu VT.                                                  

                                                                                  Bùi Thị Thoa

 

Địa chỉ : Ấp 4, xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Email : mnhoamaidx2021@gmail.com.

Số điện thoại : 0984.596.077

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước